Книга. Поліський світ


Поліський світ
 ←НАТИСНИ
Комментариев: 0

Назва “Поліщуки” пов’язана з топонімом “Полісся”

Поліщук

 

Назва “Поліщуки” пов’язана з топонімом “Полісся”, який існує ще з XІІІ ст. Тоді мешканці цього регіону ще не сформувалися, як етнографічна група, хоча і мали деякі відмінності та різні назви: полесяне, подлесяне тощо. Якості етнографічної групи вони почали проявляти приблизно з XIV ст. Саме в цей час і зафіксовано історичними документами самоназву “Поліщуки”

Поліщуки – в даний час, етнографічна група, яка розташована в районі українсько-білоруського міжетнічного кордону і містить в собі риси як української, так і частково білоруської культур, Основним ареалом проживання Поліщуків були береги  Прип”яті, Погорини, та Случа,, що нині включає північні райони Луцької та Рівненської областей в Україні

На ранньому етапі формування назви “поліщуки ”  стверджувалося ззовні. Усвідомлення ж населенням своєї причетності до Поліського краю відбулося набагато пізніше – на основі формування суто українського утворення. Тоді вони називалися полесянамі, нарівні з литвинами, русинами, поляками, білорусами.  Етнографічний же поділ частини литвинського населення на поліщуків відбувався на рубежі XVII-XVIII ст, оформившись в самоназви. Палещукі, поліщуки, поліщуки. Причому форма «поліщуки» мала не стільки регіональний, скільки субетнічний характер. Українські поліщуки мали суто етнографічну природу. Певна відособленість українських  поліщуків від сусідніх білоруських, загальна ізольованість Полісся – все це позначилося на специфіці культури та укладі життя його населення. Головна своєрідність цієї культури полягала у консервації її архаїчних рис. Це простежувалося насамперед у сімейній сфері. Полісся – один з регіонів, де тривалий час зберігалися патріархальні засади в родині та архаїчні форми великої родини. Цей регіон був контактною зоною дреговичів, волинян, радимичів, древлян, частково полян, сіверян, а також западнобалтскіх спілок ятвягів, одного з осів тут племені шведських вікінгів, назва якого, за свідченням давніх польських джерел, мало слов’янізовану назву polexіanі (“полексяні”).

Поліщуки – автохтони цієї країни, нащадки найдавнішого і загадкового племені, що заселяли, за словами Геродота, всю країну від верхів’їв Прип’яті до Дону. За словами Геродота були (4, 108), численним народом з блакитними очима і русявим волоссям, вони мали дуже древнє дерев’яне місто Гелон (GelwnoV), в якому були храми схожі  на Елінських богів, тому що гелони нібито були спочатку еллінами і говорили почасти по скіфські, почасти по-грецькі. Він же запевняв, що нерви, які оселилися серед слов’янського племені будинів, тобто первісних жителів долини Прип’яті, всі були чарівниками, навіть вовкулаками. Принаймні раз на рік перетворювався на кілька днів у вовка.Треба думати, що існував звичай носити  вовчу шубу вовною вгору і що це саме дало привід до припущення про уявне перетворення на вовка.

Згідно  ”Балтської теорії” (концепції якої дотримувалися такі дослідники як Гімбутіене, Сєдов, Русанова) в Поліссі (на південь від Прип’яті) слов’яни з’явилися в VI столітті н.е. і лише в VIII столітті стали заселяти територію на північ від неї, де до того проживали східні балти. . На рубежі VI-VII століть і до рубежу VII-VIП століть межа між слов’янами і східними балтами в Поліссі збігається з плином Прип’яті.
З початку VIII століття – перші слов’янські пам’ятники на лівому березі Прип’яті. Все VIII століття – поступове освоєння слов’янами північної частини  Полісся.Заселення йшло повільно, кількома хвилями, в VIII-Х століттях. Місцеве населення поступово змішувалося з сторонніми слов’янами. В результаті міграції західного населення відбулася його інтеграція з місцевими праслов’янськими племенами…

Комментариев: 0

Гарний міф про Конституцію Пилипа Орлика

Ніякої Конституції Пилипа Орлика не було?

Posted on 07.08.2011 by АлМаС| Залишити коментар | Редагувати 1 Vote

 

 

Історія свідчить, Пилип Орлик, по-російськи, – Філіп Орлік (1672-1742), після того, як гетьман Мазепа знищив Василя Кочубея, став одним з найвпливовіших людей в Україні. Він займав пост генерального писаря.  В ті роки, писар і особливо генеральний, був дуже важливою людиною. Орлик був у курсі всіх справ Івана Мазепи.  Отже, знав він й  про те, що гетьман задумав зрадити царя Петра і перейти на сторону шведських загарбників. Коли з цього нічого доброго не вийшло і коли Мазепа помер, через чотири місяці після розгрому під Полтавою, вже 5 квітня 1710 року, відбулося комічне дійство, коли купка утікачів, обирала наступника Мазепи, гетьмана України (Війська Запорозького), яка ніяк їм не належала.Гетьманом був обраний Пилип Орлик.  Під час обрання Орлика ним був підписаний, так званий «Расtа еt Соnstitutiones legum libertatumge Ехercitus Zaporoviensis», договір про взаємини гетьмана з козацької верхівкою. Цей документ і буде темою цієї статті. Причому зверніть увагу, документ був складений на двох мовах. На староукраїнській та латинській, яка на той час була у Західній Європі мовою науки. Що стосується Орлика, то він закінчив свої дні в еміграції, до кінця життя сподіваючись отримати владу в Україні і підбиваючи іноземні держави до втручання в її внутрішні справи.Мабуть ніхто і не знав би самозваного гетьмана, якби через багато років після його смерті не було витягнено з архівів «Расtа еt Соnstitutiones legum libertatumge Ехercitus Zaporoviensis» і не оголошено, цей документ першою конституцією світу, давши йому, заднім числом пишну назву – «Конституція Пилипа Орлика». Це черговий гарний міф.Отож проаналізуємо акт Філіпа Орліка.

Якщо спробувати в Гуглі набрати  латинську назву «Конституції Пилипа Орлика» – «Расtа еt Соnstitutiones legum libertatumge Ехercitus Zaporoviensis», то виявиться, що  практично  99 відсотків сайтів, включаючи «Вікіпедію», висвітять наступний переклад – «Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького». А якщо перекладати буквально, то перше слово позначає «договір», слово «еt» перекладається, як «і», слово «cоnstitutiones», від латинського «cоnstitutio» – «встановлення, установа, організація, постанову». Причому, перше і третє слово у множині. «Legum» можна перевести як, «закон, норма, правило, право». «Libertatumge», від «liberto» – «визволяти», перекладається, як «свобода», або «вільність». «Ехercitus», це «навчене військо, армія». Слова «Zaporoviensis» в довіднику не виявилося, але і так ясно, що тут мова йде про «запорожців», тобто про запорізьких козаків. Значить грамотний переклад словосполучення «Расtа еt Соnstitutiones legum libertatumge Ехercitus Zaporoviensis» виглядатиме так - «Договори і постанови прав і вольностей Війська Запорозького».

Тобто старшини ДОМОВИЛИСЯ з новообраним гетьманом – уклали з ним пакт. І УХВАЛИЛИ, як він буде забезпечувати їхні права і вольності. А гетьман приніс присягу в тому, що він буде це виконувати. До того ж у гаранти взяли того, хто в даний момент був повелителем козаків-зрадників – шведського короля Карла ХІІ.

До недавніх пір документ був відомий, лише в копіях. Тільки в самому кінці 2008 року він був виявлений в російських архівах, куди його передали в 1800 році. До речі зняти копії з оригіналу вдалося, через бюрократичну тяганину, тільки в кінці 2009 і зовсім недавно він з’явився у пресі. Ось як в оригіналі виглядає заголовок «Конституції Пилипа Орлика». « Договори і постанови прав’ і вольностей войскових’ межи ясневелможним’ його милості паном’ Філіппом’ Орліком’ новоізбранним’ війська Запорізького гетьманом, і межи енеральнімі особами, полковниками і тім’ї ж військом Запорізьким». Як бачите ніяких «конституцій», тут немає і близько. Взагалі сам документ читати повчально.І Орлика виявляється, тодішні українці називали зовсім не Пилипом, а цілком по-російськи, Філіпом.

Чи має документ ознаки Конституції. Ні. За змістом договір – типова «виборча капітуляція». Тобто документ, який підписував кандидат на виборний державний пост, де брав на себе зобов’язання щодо задоволення інтересів виборців. «Виборчі капітуляції» з’явилися задовго до Пилипа Орлика, ще в ХІІІ столітті. У Польщі такі документи називалися «Pacta conventa» і полягали з 1573 по 1764 рік між «польським народом», а точніше шляхтою та новообраним королем при його «вільних виборах». Україна була довгий час під владою Польщі, та й після цього Польща залишалася близьким сусідом, тому недивно, що при виборі нового гетьмана, козацька верхівка вирішила використати досвід польської шляхти. Якщо уважно прочитати текст, так званої, «Конституції Пилипа Орлика», то можна побачити, що головний її сенс у тому, щоб обмежити владу гетьмана на користь … генеральних старшин…, які мали намір контролювати кожен крок гетьмана. Вони домагалися права постійно знаходитися при ньому, бути в курсі його листування, обумовили навіть, що гетьман не має права використовувати своїх палацових слуг ні для військових справ, ні для ради, ні для доповіді. Усі справи мають вестися через старшин. Обумовили навіть такий курйозний пункт, як вставання перед гетьманом. Генеральні старшини вважали вставання приниженням для себе і записали в договір, що стоятимуть перед гетьманом, тільки в особливих випадках. Швидше за все, малися на увазі офіційні прийоми. І найголовніше, магнати збиралися контролювати фінанси гетьмана.Більше того, спеціально обумовили, що гетьман не має права розпоряджатися військовою скарбницею.Основні фінансові потоки повинні були йти через одного з старшин, через генерального підскарбія. А, як відомо, без можливості розпоряджатися фінансами будь-яка влада є номінальною. Таким чином, згідно з угодою «ясновельможний гетьман» ставав пішаком у руках старшин. І мабуть те, що Орлик пішов на таке, показує, що він не був лідером в глибині душі. Жоден справжній вождь не погодився б правити в таких умовах, коли в нього відбирали реальні важелі правління. Такий документ могла підписати тільки людина, яка не думає про відповідальність перед народом, а лише бажаюча отримати булаву всяку ціну. Або людина спочатку не збирається виконувати договір.

Пилип Орлик на момент створення тексту договору був одним із старшин і готовий був іти на будь-які поступки своїм колегам, заради жаданої булави.

Апологети, так званої «Конституції Філіпа Орліка» стверджують, що цей документ, пронизаний турботою про простих. Але це далеко  не так. Про «простих» людей говориться дуже мало і вибірково. Куди менше, ніж про генеральних старшин і полковників. Причому «піклується» про народ старшина виключно з корисливих мотивів. У пункті 10 так прямо і сказано, що спустошливі побори, змушують людей бігти в чужі краї. Ясно, що при такій політиці Україна може незабаром стати безлюдною. До речі, цей пункт ще раз підтверджує, що документ складено виключно на користь генеральних старшин, а не всього правлячого класу. У ті часи за своїми інтересами дрібні дворяни нерідко протистояли боярам і князям, а дрібна шляхта – магнатам. Приховані протиріччя всередині правлячого класу простежуються і в «Конституції Пилипа Орлика». Зверніть увагу, що не генеральним старшинам, а полковникам, сотникам, отаманам забороняється насильницькі захоплення землі, конфіскація майна, примус ремісників до роботи без оплати…

Однак, як-би там не було, слід сказати, що «Конституція Філіпа Орліка» це дійсно цінний історичний документ. Якщо читати його уважно можна багато дізнатися про те, як жила України на початку XVIII століття. Так глава 14 докладно описує один з видів поборів, який очевидно так всіх «дістав», що йому присвячена окрема велика глава. За часів Мазепи Україною снували численні клерки, що виконують ті чи інші доручення вельмож. Приїжджаючи в провінцію вони вимагали собі коней, підвід, банкетів, грошей, дарів, вимагали безкоштовно лагодити свої карети і шити одяг своїм слугам. При цьому вони матюкалися, били провінційних чиновників нагайками. У той час так було вигідно грабувати залякану провінцію, що деякі навіть самі собі вигадували доручення, щоб нажитися. Причому місцева влада не опиралися цьому, а навпаки самі були ініціаторами. Вони за казенний рахунок влаштовували з проїжджими пиятики і розподіляли між собою продукти, а гроші списували на зустріч приїжджих.

Слід звернути увагу, що поряд з терміном «Україна» в договорі використовується термін «Малоросія».Тобто Орлік та його оточення відчували себе малоросами…

Комментариев: 0

Пророцтва Нострадамуса

Пророцтва Нострадамуса – Антихрист вже почав діяти?

Posted on 27.03.2011 by vestnik55

This gallery contains 5 photos.

  1 Vote

 

У 1550 році, після довгих роздумів, Нострадамус опублікував альманах, що містив двадцять чотири пророчих катрена (чотиривірші). Популярність альманаху у публіки перевершила всі очікування автора, і до кінця життя Нострадамус був просто змушений випускати подібні альманахи щороку.
До знаменитих “Центурія” він почав в 1554 році; через рік були опубліковані перші чотири частини, кожна по сто катренів. Остання, десята частина “Центурій”, побачила світ у 1558 році. Вважається, що в одному з катренів цій частині Нострадамус передбачив власну смерть. Легенда свідчить, що ввечері 1 липня 1566 року він сказав своєму помічникові, побажав йому доброї ночі: “Вранці мене вже не буде в живих”. І на ранок його знайшли бездиханним на підлозі кабінету.
Відповідно до заповіту Нострадамуса поховали на кладовищі францисканського монастиря; на надгробку написано: “Тут спочиває прах Мішеля Нострадамуса, єдиного із смертних, волею небес удостоєного милості записати своїм майже божественним пером події прийдешніх років”.

Творча спадщина Нострадамуса досить велике. Тут і медичні трактати, в яких різні рецепти ліків поєднуються з рекомендаціями косметичного характеру і з спогадами. Тут і художні твори (“Інтерпретація ієрогліфів Гораполлона”, “Парафраз Галена”). Тут численні астрологічні календарі-альманахи, а також велика переписка (втім, маловивчена і навіть не повністю опублікована). Однак головною працею Нострадамуса була і залишається знаменита пророча книга – “Пророцтва магістра Мішеля Нострадамуса”.Continue reading 

Комментариев: 0

За чужий куточок душа не болить

Читать дальше
Комментариев: 0

Перспективи не видно

Posted on 26.03.2011 by vestnik55| Залишити коментар | Редагувати  1 Vote

 


Переглядаючи наше вітчизняне телебачення і перегортаючи “незалежані”  газети  остаточно переконуєшся, що насправді перспектив попереду ніяких. Збирання податків, вірніше сказать “відкатів” з бізнесу і просто розкрадання бюджетів дійшло до краю. У колись такої багатої країни вже не залишилося нічого, звісно поки що, крім землі. Влада приховує сама від себе реалії свого хазяйнування. У свою статистику держава вряд чи сама вірить. Бо ця статистика особлива. Вона зараз така, як податкова що не приймає звітності ні у приватних, ні у державних підприємств, якщо  показують” мінуси”, кажуть щоб ті написали “нулі”, а краще покажіть хоч символічний прибуток. Ось і з”валить липа” до податкової, а з неї вже до органів статистики, звідти до офіційних звітів, а там до преси. Так і створюється “благодать”. А через те що фальсифікація тотальна- винного не знайдеш.

Досі  Україна викручувались, їй по простому везло через сприятливі міжнародні ситуації. Зараз же обставини круто змінились. Через події в Лівії та інших арабів ціни на енергоносії шалено підстрибнули. Японський землетрус посилив ту ж тенденцію. Чергове  подорожчання пального під посівну призведе до остаточного обвалу продовольчого ” базару”. Може й тому вилізло на світ божий “діло” Кучми, якого звинувачують у замовлені вбивства Г. Ґонгадзе. Нема сумніву- шоу буде продовжуватись. Мабуть скоро “полетить” оригінальний Д. Табачник, а там недовго залишилось “локшину” вішати на вуха і Миколі Яновичу. А проте від того поки що нічого не зміниться… Буде тільки гірше. Зрозуміло, що гра пішла по крупному і голови в скорім часі мусять полетіти, коли необхідно буде спустити “пар” для невдоволеного народу.

Комментариев: 0

Як ви відноситесь до релігії?

Комментариев: 0

Миф об Иисусе

История эта начинается 28 марта 1980 года, в пятницу накануне Страстной недели. В этот день нож бульдозера, расчищавшего строительную площадку в иерусалимском квартале Восточный Тальпиот (это было дно котлована, вырытого посредством взрыва), наткнулся на древнее захоронение. В Иерусалиме это не редкость. Все новостройки стоят в буквальном смысле на костях. В «Библиологическом словаре» священника Александра Меня сказано: «Оссуарии стали употребляться в Палестине в период Второго Храма, когда из-за роста населения семейные склепы-пещеры стали тесны. Костные останки начали помещать в оссуарии, чтобы дать место новым захоронениям». В туэпоху (515 до н. э. – 70 н. э.) евреи, особенно в Иерусалиме, замуровывали покойника в вырубленной в скале пещере; спустя год, когда от тела оставался лишь скелет, кости клали в каменный ящик-оссуарий, который и по-гребали в нише фамильного склепа. В целяхэкономии места новые поколения семьи не-редко добавляли к старым костям новые.Именно с этими хранилищами останков срав-нивал Иисус своих оппонентов: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподоб-ляетесь окрашенным гробам, которые снару-жи кажутся красивыми, а внутри полны кос-тей мертвых и всякой нечистоты». (Мф., 23:27) Именно такой семейный склеп и нашлистроители. По закону в таких случаях пола-гается немедленно остановить работы и по-ставить в известность Управление древно-стей государства Израиль. Это и было сде-лано. В субботу никакие раскопки вестисьне могли – в Управлении древностей как вгосударственном учреждении это выходнойдень. Тем временем окрестные дети началииграть в футбол древними черепами, и ме-стная жительница спасла бесценные мощи, собрав их в пластиковый мешок. В воскресенье на место прибыли археоло-ги во главе с Шимоном Гибсоном (позднее, вавгусте 2004 года, он прославился находкойтак называемой «пещеры Иоанна Крестите-ля» близ Иерусалима, а тогда был молод и из-вестен лишь специалистам). Строители торо-пили ученых, Гибсон работал в спешке, новсе положенные замеры, зарисовки и опи-сания выполнил. Человеческие останки, позаведенному порядку, были переданы рели-гиозным властям для подобающего по ев-рейскому закону погребения. Оссуарии жебыли перевезены в хранилище. После этогосклеп был закрыт стальной плитой и засы-пан землей, а над ним, как и планировалось, построили жилой комплекс. Амос Клонер, эксперт, составивший описа-ние этих прямоугольных урн размером с не-большой сундук, не обнаружил в них ничегопримечательного. Оссуарии, лишенные над-писей или орнамента, продаются в иеруса-лимских антикварных лавках по 500 долла-ров штука. За две тысячи можно купить оссуа-рий с надписью. На шести из девяти оссуари-ев имелись надписи, обозначающие именапокойных. Прочесть их было трудно. Палео-графия – сложнейшая из прикладных истори-ческих дисциплин, особенно когда речь идет отаком многоязыком городе, как Иерусалим.Из шести имен одной гробницы четыре напи-саны по-арамейски, одно – по-древнееврей-ски, и одно – по-гречески. «Как доктор нака-рябал, – шутит Клонер. – Рецепт, которыйтолько аптекарь прочесть может». По предпо-ложению Клонера, склеп использовался тре-мя или четырьмя поколениями одной семьи иеще в древности был разграблен. Симха Якобович родился в Израиле и вы-рос в Канаде. Сегодня ему 54 года. Он беглоговорит на четырех языках, отличается не-уемным темпераментом и авантюрист по на-туре. Все свои картины он сделал на матери-але еврейской истории и многие построилвокруг библейско-археологических сюжетов.С точки зрения строгой академической наукиСимха пользуется некорректными приема-ми, допускает натяжки и зачастую приноситистину в жертву сенсационности. Эта репута-ция, впрочем, его бизнесу нисколько не вре-дила – он стяжал кучу призов на разных фес-тивалях документального кино, а в 1996 годуполучил американскую премию Emmy – те-левизионный эквивалент Оскара – в катего-рии «журналистское расследование».Склеп для Святого семействаЯкобович был не первым кинодокументали-стом, сделавшим фильм о «потерянной гроб-нице». В начале 1995 года в Иерусалим при-ехала совместная съемочная группа бри-танской государственной вещательной кор-порации ВВС и независимой CTVC снять кПасхе фильм о воскресении Иисуса. Замы-сел режиссеров Рэя Брюса и Криса Маннасостоял в том, чтобы добавить к евангель-скому рассказу местного колорита, проил-люстрировать его реальными погребальны-ми принадлежностями и освежить послед-ними достижениями археологии.Приехали в хранилище оссуариев. Режис-серы еще в Лондоне посмотрели каталогколлекции и знали, что в ней имеется шестьоссуариев с именем «Иисус» (Иешу, Иешуа) идва – с надписью «Иисус, сын Иосифа». Одиниз этих двух нашли еще в 1929 году. Он былв прекрасном состоянии, надпись на стенкекрасиво, каллиграфически выгравирована.Его и хранили как более ценный экспонат.Тот, что нашли в 1980 году, и сам по себе не-казист, и сохранился гораздо хуже, надписьбудто курица лапой сделала (такое впечат-ление, что второпях царапали гвоздем), апосему пребывал он в полном небрежении. Понятное дело, телевизионщики захотелиснять более красивый. Позвали смотрителя.Из чистого любопытства они поинтересова-лись: а какие еще оссуарии были найдены втех же склепах, что и эти два? Смотритель све-рился с книгами. Оказалось, в тальпиотскомсклепе находилось еще пять именных оссуа-риев. И перечислил имена: Мария, Иосиф, Ио-сия, Матфей, Мариамна и Иуда, сын Иисуса.Святое семейство плюс еще какие-то люди. Режиссеры помчались к специалистам, которые в один голос заверили их, что этопросто занятное совпадение, не более того.Мария в то время было самым распростра-ненным женским именем, Иосиф – вторымпо распространенности из мужских послеСимона, Иисус (Иешуа) – шестым. Тем не ме-нее, англичане сделали картину, которая бы-ла показана на Пасху 1996 года и произвелафурор. Однако после скептических коммен-тариев экспертов сенсация сошла на нет.  Симха Якобович узнал о существованииколлекции оссуариев с именами евангель-ских героев в сентябре 2002 года. У него за-горелись глаза. «Как почти весь мир, я незнал, что такое оссуарий, и понятия не имел, что в евангелиях сказано, что у Иисуса былибратья и сестры», – пишет он в книге, котораявышла в свет одновременно с его фильмом.Действительно, о братьях и сестрах Иису-са и вообще о его семье евангелисты гово-рят скупо и вскользь. Марк и Матфей пере-числяют четверых его братьев, которыезвались Иаковом, Иосией, Иудой и Симо-ном, упоминают двух сестер, но не называ-ют их по именам.В свете догмата о непорочности Девы Ма-рии (церковь учит, что она оставалась «при-снодевой» и после рождения Иисуса) нали-чие у нее других детей издавна ставило бо-гословов в затруднительное положение. Ихсуществование объяснялось либо тем, чтоэто дети Иосифа от первого брака, то естьединокровные, но не единоутробные братьяи сестры Иисуса; либо утверждали, что на17 №4 (215) Апрель 2007 СЕКРЕТЫ РЕЛИГИИ СЕКРЕТНО СОВЕРШЕННО СОВЕРШЕННО17Аврора ПОТЕМКИНАСпециально для «Совершенно секретно»Вновь найденная «могила Христа» – открытие века или сенсация шоу-бизнеса? Был ли женат Спаситель? На нью-йоркской пресс-конференции создателифильма «Потерянная гробница Иисуса»предъявили публике загадочные оссуарииAPсамом деле это его не родные, а двоюрод-ные братья и сестры. Недавно американский библеист профес-сор Университета Северной КаролиныДжеймс Тейбор предложил свою версию. По-скольку Иосиф бесследно исчезает из пове-ствования после возвращения Святого се-мейства из Египта (лишь у Марка он еще жив, когда Иисусу исполнилось 12 лет), логичнопредположить, что он умер. По смерти мужаМария по тогдашнему обычаю вышла замужза его брата-вдовца Клеопу. Таким образом, все встает на свои места: дети Клеопы сталисводными братьями и сестрами Иисуса. Книга Тейбора «Династия Иисуса», издан-ная по-английски в прошлом году, имеет ог-ромный успех, переведена на множествоязыков. В книге есть и отдельная глава отальпиотской гробнице.Дополнительным аргументом в пользу вер-сии о том, что найденный в Тальпиоте прахпринадлежит Святому семейству, Тейбор счи-тает наличие надписи с именем «Иоси». Напи-сано оно по-арамейски и допускает различ-ные транслитерации на европейские языки.В русском синодальном переводе это «Ио-сий». В евангелиях, написанных по-гречески, это имя пишется по-разному и по-разному жепереводится – чаще всего, особенно в совре-менных версиях, как «Иосиф». Тейбор пишетпо-английски Yose и считает это имя уменьши-тельным вариантом Иосифа. По его мнению, эта особинка тальпиотского склепа ясно ука-зывает на связь с евангельским рассказом.    В сущности, в книге Тейбора есть уже все –и гипотеза, и план ее проверки. Только Тей-бор написал, а Симха Якобович решил сде-лать. Тейбор был приглашен консультантомна фильм «Потерянная гробница Иисуса».Вкусивший славы профессор согласился. Рукопись, найденная на АфонеКто таков Матфей, чей оссуарий обнаруженв том же склепе? За исключением еванге-листа апостола Матфея, людей с таким име-нем, тем более состоящих в родстве со Свя-тым семейством, в писании нет. Авторыфильма считают этот вопрос второстепен-ным – по их предположению, это муж однойиз женщин, чьи останки покоились в одномиз безымянных оссуариев.В таком случае кто такая Мариамна? Это-то и есть самое главное. Имя Мариамна –не редкость. Его носили несколько женщин, принадлежавших к царскому дому Иродов.По-гречески это имя произносилось и писа-лось «Мариам». В русском синодальном пе-реводе Библии, в книге Исхода, есть Мари-ам-пророчица, сестра Моисея и Аарона. Нов окружении Иисуса женщины с таким име-нем нет. Такого имени вообще нет в НовомЗавете, за исключением Послания к римля-нам, в котором Павел передает приветычленам римской общины. Симха недолго изводил себя загадкой.Что делает современный человек, которомутребуется быстрая справка из какой бы тони было области знания? Правильно – идетв Интернет. Симха Якобович набрал в окнеискалки Google слово «Мариамна» и тотчасполучил разгадку. В 1974 году профессор Гарвардского уни-верситета Франсуа Бовон и профессор Же-невского университета Бертран Бувье на-шли в библиотеке Ксенофонтова монастыряна горе Афон в Греции средневековый спи-сок апокрифа «Деяния Филиппа». Исследо-ватели датировали манускрипт пятнадцатымвеком. Текст этот или его отдельные фраг-менты были известны и прежде в других спи-сках и на многих языках, включая славян-ские. Оригинал был написан, как предпола-гают, на коптском в IV или даже II веке. Одна-ко рукопись, найденная Бовоном и Бувье, ценна тем, что заполняет многие лакуны.Прошло четверть века, прежде чем ученыеиздали французский перевод манускрипта.Над английским они все еще работают. Главный герой повествования Филипп –один из двенадцати апостолов. В самомраннем варианте «Деяний» описываетсямиссионерское путешествие Филиппа изИерусалима в Карфаген по указанию явив-шегося ему Иисуса, дабы изгнать оттуда«правителя сатанинского». Что он и испол-нил одной лишь силой крестного знамения.Красочно изображенный правитель сата-нинский («обвивали два змея чресла его ивился на голове клубок гадючий; подобноуглям глаза пылали, изо рта вылетал огоньгремучий и тянуло дымом смердящим от то-го места, где сидел он») после обращенной кнему гневной тирады Филиппа «схвативтрон свой, прочь увел свои полчища. И не-слись они оттуда по воздуху, вопя на лету:– Горе из-за тебя нам, правитель наш!..»(Перевод А. Скогорева. Апокрифические де-яния апостолов. СПб.: Алетейа, 2000)Вообще весь рассказ напоминает какие-то волшебные арабские сказки: апостол го-ворит человеческим языком с дельфином иволом, и они отвечают ему, повелевает сти-хиями. В более поздних средневековых ле-гендах чудес и магических превращенийеще больше. Мариамна – сестра Филиппа. Она сопро-вождала брата в его пастырских странстви-ях и помогала ему, а после его мучениче-ской кончины проповедовала в МалойАзии, где и отдала богу душу. Русская право-славная церковь поминает праведницу Ма-риамну 17 февраля. Франсуа Бовон предполагает, что Мари-амна – не кто иная, как Мария Магдалина. По прочтении этой информации СимхуЯкобовича будто скипидаром смазали. Сос-лагательное наклонение мгновенно пре-вратилось в утвердительное, гипотеза – воткрытие: Иисус был женат на Марии Маг-далине, и от этого брака у них родился поменьшей мере один ребенок – Иуда, похо-роненный в том же Тальпиотском склепе.Значит, Иисус не воскрес?«Что если Иисус никогда не существовал?– пишет Джеймс Камерон в предисловии ккниге Якобовича. – Сегодня многие экспер-ты утверждают именно это».Симха, стало быть, своим расследовани-ем доказывает атеистам, что Иисус все-такисуществовал. Делает он это с помощью кри-миналистики, статистики и генетики.Но как же все-таки быть с воскресением? В Евангелии от Матфея рассказывается, что на следующий после казни Иисуса деньпервосвященники и фарисеи обратились кПилату с ходатайством: «Господин! Мывспомнили, что обманщик тот, еще будучи вживых, сказал: после трех дней воскресну; итак прикажи охранять гроб до третьегодня, чтобы ученики Его, придя ночью, не ук-рали Его и не сказали народу: воскрес измертвых». (Мф., 27:64) О нелепости такойаргументации писал еще Давид ФридрихШтраус в своей «Жизни Иисуса». Первосвя-щенники «вспомнили» то, чего Иисус нико-гда не говорил своим ученикам. «Следова-тельно, – пишет Штраус, – иудейские перво-священники предугадали, что впоследствиивозникнет вера в воскресение Иисуса, хотяэто немыслимо». Штраус считает, что этотэпизод придумали христиане с тем, чтобыобъяснить происхождение распространив-шихся слухов о похищении тела учениками.Стража к гробу была поставлена. Для пу-щей верности первосвященники еще и опе-чатали склеп. Однако эти меры не помогли: на рассвете третьего дня «сделалось вели-кое землетрясение», с неба сошел ангел иотвалил камень от двери гроба; от этогозрелища стражники «пришли в трепет и ста-ли, как мертвые». Очнувшись, они бегут в го-род и рассказывают о случившемся перво-священникам, а те дают воинам денег и ве-лят: «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали». (Мф., 28:13).Реакция первосвященников, рассуждаетШтраус, могла быть такой лишь в единст-венном случае: «Значит, первосвященникии старейшины иудейские поверили расска-зу стражников о чудесном воскресении Ии-суса как о факте и подкупили стражников, чтобы они скрыли правду и говорили ложь».  Версия фильма основана именно на этомэпизоде из Матфея. «А что если так оно и бы-ло, если ученики действительно выкрали итайно захоронили труп Иисуса?» – вопроша-ют авторы «Потерянной гробницы» и далееисходят из этого предположения, ставшегоубеждением. Какие-либо богословские аргументы вкартине отсутствуют. Авторы ограничивают-ся лапидарным замечанием, что их откры-тие ни в коей мере не противоречит библей-ской теории о воскресении и вознесенииХриста – просто речь, мол, идет не о физи-ческом, а о духовном вознесении. С такойинтерпретацией Священного писания сог-ласны будто бы многие и теологи, и пастыри.По стопам Дэна БраунаСимха Якобович делал картину со своим по-стоянным продюсером Феликсом Голубе-вым. Их предпоследняя совместная работа– фильм «Сексуальные рабыни» – о том, какдевушек из Молдавии и Украины продают втурецкие бордели. Он был в эфире телеком-пании PBS, американского общественноготелевидения, в феврале прошлого года. Вкартине много съемок скрытой камерой, Феликс Голубев выдает себя за канадскогопокупателя живого товара. Лента, которуюони сделали перед этим, называлась «Иа-ков: брат Иисуса». Как раз во время работынад ней Симха и загорелся новой идеей.Тогда, в октябре 2002 года, так же, как итеперь, телекомпания Discovery Channel со-звала пресс-конференцию, и взору изумлен-ной публики предстал оссуарий Иакова –первое материальное свидетельство земно-го бытия Иисуса. Та история, однако, закон-чилась уголовным делом: антиквар–владе-лец оссуария и трое его сообщников обвиня-ются в фальсификации артефакта, в Израи-ле начинается судебный процесс.Поэтому в Discovery на Якобовича и Голу-бева смотрели косо. Им нужен был стопро-центно выигрышный сюжет – такой, кото-рый не развалится и не станет легкой добы-чей профессоров. Кроме того, Симха, по егособственным словам, опасался обращатьсяк американским телекомпаниям – боялся, что они украдут и разбазарят идею. «Мне не-обходимо было добыть дополнительныеправа собственности на эту историю, – пи-шет Якобович. – Мне нужен был эксклюзив-ный доступ к чему-то». Он решил, что этим «чем-то» должна статьсама гробница. Но ее теперь предстоялонайти заново. Эти поиски занимают в филь-ме основное место. Симха гробницу дейст-вительно нашел. Для этого ему понадоби-лось всего лишь свериться с документами инайти свидетелей. Готовясь к съемкам в Израиле, Якобовичвстретился с Амосом Клонером и спросилего: «Сколько раз до этого случая попадалсятакой же набор имен на оссуариях из одно-го склепа?» «Ни разу, – ответил тот. – Нопроблема в том, что рядом с Иисусом не бы-ло женщины, которую звали Мариамна. Так-то, г-н Якобович». На это Якобович ответил, что, по мнению гарвардского профессора, Мариамна – это Мария Магдалина. «Так-то,№4 (215) Апрель 2007 СЕКРЕТЫ РЕЛИГИИ СЕКРЕТНО СОВЕРШЕННО СОВЕРШЕННО18 18Режиссер Симха Якобович рядом с саркофагом, обнаруженным в одной из иерусалимских пещерНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫг-н Клонер». Это и есть главная «изюминка»расследования Якобовича.Мысль о телесной любви Иисуса и МарииМагдалины не нова. В этом отношении «По-терянная гробница Иисуса» – старая песняна новый лад. Про эту мнимую лав-стори мычитали совсем недавно:«Это фотокопии Свитков Мертвого моря икоптских, из Наг-Хаммади, я уже упоминал оних сегодня, – сказал Тибинг. –… Полагаю, лучше всего начать с Евангелия от Филиппа… А спутница Спасителя – Мария Магдали-на. Христос любил ее больше всех своих уче-ников и часто целовал в губы. Остальныеученики были этим обижены и высказывалинедовольство. Они говорили ему: «Неужелилюбишь ее больше, чем всех нас?» Слова эти удивили Софи, но не убедилиокончательно.– Однако здесь ничего не сказано о браке.– Аu contraire, – улыбнулся Тибинг и ука-зал на первую строчку. – Любой специалистпо арамейскому скажет вам, что слово«спутница» в те дни буквально означало «су-пруга». (Дэн Браун. «Код Да Винчи»)Может быть, по-арамейски оно и так, ноЕвангелие-то Филиппа написано по-копт-ски. А самое главное – папирус имеет дефе-кты, и в научных публикациях этот фрагментвыглядит иначе: И спутница [Сына – это Мария] Магдалина.[Господь любил Марию] более [всех] учени-ков, и он [часто] лобзал ее [уста]. Остальные[ученики, видя] его [любящим] Марию, сказа-ли ему: Почему ты любишь ее более всех нас?(Перевод Марианны Трофимовой. Апокрифыдревних христиан. М.: Мысль, 1989)Все, что в квадратных скобках – реконст-рукция, домысел исследователей. Авторыэкранизации «Кода да Винчи» попыталисьскорректировать многие ошибки романа. Вчастности, в фильме в этой сцене Тибингаперебивают, и он обрывает чтение фрагмен-та ровно перед словом «в губы» или «в уста», тем самым имитируя лакуну оригинала.Дэн Браун почерпнул свое «открытие ве-ка» из опуса того же пошиба, но с претензи-ей на научность, а именно – из книги Майк-ла Байджента, Ричарда Лея и Генри Лин-кольна «Святая кровь и Святой Грааль». Ав-торы этого сочинения, как выражаются онисами, «устанавливают личность супруги» Ии-суса, и личностью этой оказывается перваяже «подозреваемая» – Мария Магдалина. Им и не нужно было особенно напрягатьголовной мозг, потому что версия о супруже-стве Иисуса и Марии Магдалины существуетне первый век. Заимствовать ее можно бы-ло, в частности, из книги «Золотая легенда»Иакова из Ворагина, архиепископа генуэз-ского, составившего в XIII веке жития святыхна основании не только письменных источ-ников, но и различных небылиц и народныхпреданий. Некоторые авторы, жаждущие со-мнительных лавров Дэна Брауна, доходят впоисках «доказательств» плотской любвиИисуса и Марии и до Епифания Критского, фанатичного борца с ересями, жившего в IVвеке. В своем капитальном труде «Панари-он», обличая гностиков, Епифаний говорит:«О самом Спасителе и Господе нашем ИисусеХристе не стыдятся говорить, что показывалОн развратные извращения». И пересказы-вает их богомерзкое сказание, благодарякниге Епифания дошедшее до наших дней. Иисус на уровне ДНКDiscovery не выделил бы, даже под имя Ка-мерона, 3,5 миллиона долларов на проект, результат которого мог оказаться негатив-ным. Это не фонд, финансирующий научныеисследования. Поэтому итог «журналистско-го расследования» был предопределен, и онмог быть только один – идентификация ос-танков как останков Иисуса. Доказательст-ва изо всех сил притягивали за уши.Один из козырей, которым Симха Якобо-вич рассчитывал сразить наповал скепти-ков, – генетическая экспертиза останков.Это ключевой элемент всей системы дока-зательств. Но разве кости не захоронили? Захоронили, но мелкие частицы костнойткани, достаточные для анализа ДНК, на днеоссуариев остались. На пресс-конференции было заметно лег-кое замешательство, в которое привел соз-дателей картины простой вопрос относи-тельно этой экспертизы. Вполне очевидно, что, коль скоро наука не располагает гене-тическим кодом Иисуса, то и сравнивать ко-сти не с чем. Остается сравнивать их междусобой. Анализ митохондриальной ДНК поз-волил установить, что Иисус и Мариамна, которую авторы фильма считают МариейМагдалиной, – не дети одной матери. Сталобыть, они супруги – ведь не могут же в од-ном склепе покоиться посторонние люди. «Скажите, – спросил журналист, – а с дру-гими, мужскими останками вы их не сравни-вали? Ведь они могут оказаться детьми раз-ных матерей, но одного отца». (И это, доба-вим, лишь один из вариантов: Мариамнаможет быть невесткой, мачехой, своднойсестрой или приемной дочерью.) И тут сталоясно, что этот вопрос просто не приходилавторам фильма в голову. Один из них не-сколько принужденно ответил, что проектеще далеко не закрыт и в планах авторовименно такая экспертиза. Теперь они ужеговорят, что внутренность других оссуариевчистили пылесосом, поэтому генетическогоматериала в них не сохранилось. У некоторых экспертов большие сомнениявызывает правильность прочтения имен, вы-резанных на оссуариях, и в первую очередь –имени «Иисус». Наиболее убедителен, пожа-луй, статистический анализ. Его осуществилпрофессор математики Университета ТоронтоЭндрю Файерферкер, научная репутация ко-торого вне подозрений. Он утверждает, чтовероятность совпадения такого набора именв гробнице того исторического периода со-ставляет 1: 600, и это еще самая консерва-тивная оценка. Но ряд специалистов сомне-вается в основательности этого вывода.В своих подсчетах Файерферкер опиралсяна «Лексикон еврейских имен поздней антич-ности». Специалист по древнееврейской оно-мастике (науке, изучающей имена собствен-ные в историческом развитии и их трансфор-мации в других языках) профессор Еврейско-го университета в Иерусалиме Тал Илан вклю-чила в него 2509 мужских имен и 317 жен-ских – всех, чьи имена известны археологами историкам. Но еврейское население Пале-стины того времени составляло около пятимиллионов человек. Корректно ли произво-дить статистические выкладки на основаниистоль малого фрагмента реальной картины? «Я не библеист, – отвечает на это ЭндрюФайерферкер. – Статистик работает с темматериалом, который предоставлен экспер-том в данной области. Я несу ответствен-ность за подсчеты, но не за выводы».   Джеймс Камерон утверждает, что истори-ческая истина установлена авторами филь-ма «вне всяких разумных сомнений». Этоформула американского правосудия –именно при таком и только при таком усло-вии должен выноситься вердикт жюри при-сяжных. Сумма представленных доказа-тельств, продолжает автор «Титаника», «пра-ктически неопровержима». «Вера и крими-налистика – плохие партнеры, – рассужда-ет он. – Существуют люди, которые воспри-мут результат расследования как вызоввсей своей системе ценностей. Для них, сколь бы убедительны ни были доказатель-ства, наши выводы останутся не более чемеще одним видом ереси». Это удобная позиция. Но ведь дело сов-сем в другом. Поверять Священное Писаниеметодами статистики и генетики – все рав-но, что искать отпечатки пальцев Господа нанебесном своде. Когда-то третий президентСША Томас Джефферсон составил компиля-цию четырех евангелий, убрав из повество-вания все чудеса и упоминания о божест-венном происхождении Иисуса; нет в нем ивоскресения – остался лишь голый сюжет ипоучения: мол, жил-был такой-то, учил тому-то, а потом был казнен.Да, Иисус дорог нам своим земным быти-ем, своими поступками, реакцией на реаль-ные и часто неожиданные события. Мы ве-рим в него не потому, что он говорит умно, правильно или красиво (филологи-антични-ки знают, что евангелия написаны грубым, примитивным языком – языком толпы), апотому, что он жил на земле, страдал, умерза нас, но и воскрес. Если же не воскрес, никакое учение, самое архимудрое, не вы-везет. А криминалистика тем более. Вместе с тем нелепа и та безапелляцион-ность, с какой отвергают всякую возмож-ность отступления от библейского канонасвященнослужители России, даже не видяфильма, по испытанной советской формуле«не читал, но скажу». Зампред Отдела внеш-них церковных связей Московского Патри-архата протоиерей Всеволод Чаплин довелэту формулу до окончательного совершенст-ва: «Фильм этот я точно смотреть не буду, по-тому что уже прекрасно представляю себе, что там будет показано».Отец Всеволод прав в том отношении, чтоистинно верующему не нужна криминалисти-ческая экспертиза физического существова-ния Христа. Вспомним, как Фома, отсутство-вавший в момент явления ученикам вос-кресшего Иисуса, пожелал вложить персты враны Учителя – вложил и поверил. Спасительже, осуждая его, изрек: «Блаженны невидев-шие и уверовавшие». (Ин., 20:25-29)«Ну вот, теперь хоть знаешь, как все былона самом деле», – сказала Томасу Манну ма-шинистка, перепечатав первую часть руко-писи «Иосифа и его братьев». Простодушнаянадежда узнать, как там все было на самомделе, не покидает нас (этим и пользуютсяшоумены), как не покидает наших пастырейпафос опровержения: было так, как сказанов Священном Писании, и больше никак.В том-то и дело, что канон, когда он повест-вует о физической смерти и воскресении Ии-суса, неясен и противоречив. Каждый, ктопробовал свести детали четырех евангелий вединый сюжет, знает, что согласовать разно-чтения невозможно. Что произошло на тре-тий день после казни? Кто пришел ко гробу? Что или кого увидел или увидели? Кому и чторассказали об увиденном? Рассказы еванге-листов-синоптиков не совпадают: то однаМария Магдалина приходит к гробнице, тогруппа женщин, но в разных евангелиях со-став группы разный; то одного ангела видят, то двух; то камень уже отвален от входа в пе-щеру, то ангел отваливает его на глазах устражи, которая от страха теряет сознание... Текстология Нового Завета – сложней-шая отрасль библеистики. Поколения уче-ных мужей корпели над тем, чтобы пробить-ся к боговдохновенному слову сквозь коро-сту позднейших наслоений, описки перепис-чиков и ошибки переводчиков, вольные иневольные искажения. Всегда ли мы одно-значно понимаем фразу, сказанную на род-ном языке? Вспомним, как мучается гетев-ский Фауст, переводя первую фразу Еванге-лия от Иоанна «Вначале было...» слово? мысль? сила? дело? Потому что греческий«логос» – и то, и другое, и третье, и ещеочень многое.  ❑19 №4 (215) Апрель 2007 СЕКРЕТЫ РЕЛИГИИ СЕКРЕТНО СОВЕРШЕННО СОВЕРШЕННО19APAPНесмотря на усилия милиции, ко-личество квартирных краж рас-тет с каждым годом. По даннымМВД, на вскрытие обычного ме-ханического замка у вора уходитот 5 до 20 минут. Но сейчас в Рос-сии есть много квартир, владель-цы которых не боятся квартир-ных воров. Их защищает замок-невидимка «Форт». Этот замокразработан и запатентован уче-ными-физиками Российской ака-демии наук и выпускается более10 лет. У замка «ФОРТ» нет за-мочной скважины. И это ставит втупик самых умелых взломщи-ков. Открывается он небольшиминфракрасным брелоком. Самхозяин замка устанавливает внем и в любое время может поме-нять один из 4 миллиардов ко-дов. При любых попытках взломасрабатывает встроенная сирена, а замок блокируется. Замок«Форт» невозможно ни взломать, ни вскрыть. Он устанавливаетсяна любую дверь, отечественнуюили импортную. И другие замкиэтому не мешают. И даже его це-на – а стоит он около 11 тысячрублей – не слишком высокаяплата за Вашу безопасность. Умногих владельцев замок-неви-димка «ФОРТ» остался единст-венным, который не смогли взло-мать грабители.
Комментариев: 0

Без заголовка

Комментариев: 0
Aleksej Savchyn
Aleksej Savchyn
Был на сайте никогда
Provisnuk@i.ua
Читателей: 4 Опыт: 0 Карма: 1
все 1 Мои друзья